• Schrijf nu in   ·   Bel voor informatie 020-4274357

Kwaliteit

Zorg en ondersteuning van de bewoners sluit optimaal aan bij zijn of haar wensen en zorg- en ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat bewoners hun leven zoveel mogelijk op de eigen manier kunnen voorzetten die het beste bij hen past. Om dat mogelijk te maken gebruikt Huize Plantage vier thema’s die invulling geven aan de kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning: 1. Compassie: de bewoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. 2. Uniek zijn: de cliënt wordt benaderd als individu, vanuit zijn persoonlijke verhaal en identiteit. 3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. 4. Samen beslissen: in overleg met de bewoner en haar naasten worden afspraken gemaakt over zorg, behandeling en ondersteuning die vastgelegd worden in het zorgleefplan.