• Schrijf nu in   ·   Bel voor informatie 020-4274357

Zorg en wonen

In Huize Plantage wordt zorg op uw persoonlijke behoeften afgestemd. Niet iedereen heeft immers dezelfde wensen en de behoefte aan zorg kan mettertijd veranderen. Ons professionele team biedt u alle zorg die noodzakelijk en wenselijk is. Het zorgteam is op ieder moment van de dag en nacht aanwezig en inzetbaar. Woon- en zorgvoorziening Huize Plantage biedt 24-uurszorg in de vorm van verzorging, verpleging en psychogeriatrische begeleiding. Samen met u en/of uw contactpersoon wordt de behoefte aan zorg en begeleiding geïnventariseerd en vastgelegd in een zorgplan.

Dit is de basis voor de manier waarop wij werken, al kan het zorgplan uiteraard ten alle tijde worden aangevuld of gewijzigd. Voor ons is goed contact met de naasten van de bewoner belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Zorg die altijd gericht is op de kwaliteit van leven van de bewoner. Daarnaast worden er naargelang de behoeftes van de bewoners verschillende activiteiten georganiseerd binnen en buiten de woon- en zorgvoorziening. 

Externe zorg

Wij werken samen met een aantal huisartsen uit de buurt. U kunt ook uw eigen huisarts behouden mits deze bereid is op huisbezoek te komen. Mocht u paramedische zorg nodig hebben dan kunnen wij dat voor u regelen. Wij hebben contacten met ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en een diëtiste. U kunt uiteraard ook zelf een paramedicus inhuren. Wij hebben een jarenlange samenwerking met een geriater/psychiater. Hij ondersteunt ons en adviseert het zorgteam.

Zijn er grenzen aan de zorg en wonen?

Wie in Huize Plantage komt wonen hoeft hier in principe niet meer weg. Er zijn echter twee situaties waarbij de zorg niet door ons geleverd kan worden. Dat is het geval bij specialistische ziekenhuiszorg of bij psychisch afwijkend gedrag dat tot ernstige overlast of gevaar leidt voor de betrokken bewoner of medebewoners.