Grenzen aan de zorg

Wie in Huize Plantage komt wonen hoeft hier in principe niet meer weg. Er zijn echter twee situaties waarbij de zorg niet door ons geleverd kan worden.
Dat is het geval bij specialistische ziekenhuiszorg of bij psychisch afwijkend gedrag dat tot ernstige overlast of gevaar leidt voor de betrokken bewoner of medebewoners.