Zorgaanbod

In Huize Plantage wordt zorg op uw persoonlijke behoeften afgestemd. Niet iedereen heeft immers dezelfde wensen. Ook kan de behoefte aan zorg mettertijd veranderen. Ons professionele team biedt u alle zorg die noodzakelijk en wenselijk is.
Zorg is op elk moment van de dag en de nacht aanwezig en inzetbaar. In Huize Plantage bieden wij 24-uurszorg in de vorm van verzorging, verpleging en psychogeriatrische begeleiding.
Samen met u en/of uw contactpersoon wordt de behoefte aan zorg en begeleiding geïnventariseerd en in een zorgplan vastgelegd. Dat is de basis van waaruit wij werken; het zorgplan kan uiteraard steeds worden aangevuld/gewijzigd.
Voor ons is een goed contact met de naasten van de bewoner belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Zorg die gericht is op de kwaliteit van leven van de bewoners.